Izvēlne+

Par Knābi

Pirmsskolas izglītības iestāde „Knābis” savu darbību ir uzsākusi pirms 21 gadiem, piedāvājot bērniem, vecumā no 2 līdz 7 gadiem, apgūt licencētu pirmsskolas programmu.
”Knābī” bērni iepazīst pasauli, to atklājot paši.
Esam pārliecināti – ja vide skolā ir attīstoša, tad bērns tajā var izpausties radoši, pilnveidot savu pieredzi un aktīvi papildināt to ar jaunām idejām.

Skoliņas garīgās vērtības balstās uz kristīgiem principiem, kurus apgūstam kopā ar bērniem. Ikdienā mācāmies, kas ir mīlestība, miers, prieks, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Piedalāmies rīta lūgšanā par mammu, tēti, citiem ģimenē, par nedēļu skoliņā un visiem pasaulē. Lai Dieva radītajā pasaulē katrs cilvēks justos mīlēts, pieņemts, nozīmīgs.

Savstarpējās attiecības balstās uz cieņu, atbalstu un ieinteresētību pret ikvienu bērnu. Profesionāli un mīļi pedagogi palīdzēs ikvienam justies labi, iedrošinot un palīdzot apgūt (iepazīt) pasauli sev apkārt.

Bērna individuālo spēju attīstība balstās uz itāļu ārstes un pedagoģes Marijas Montessori izstrādātajiem mācību didaktiskajiem materiāliem.

  • praktiskās dzīves vingrinājumu zonā bērnam nodrošina iespēju praktiski darboties ar ikdienas dzīvē izmantojamiem priekšmetiem un īpaši sagatavotiem materiāliem, kuru tiešais mērķis ir iemācīties patstāvīgi rūpēties par sevi, citiem un apkārtējo vidi. Darbības procesā tiek sasniegti arī netiešie mērķi, kas pozitīvi ietekmē bērna personības attīstību un skolotājam palīdz dziļāk iepazīt bērnu. Tie ir – uzmanības, gribas, koncentrēšanās un izturības attīstība, rokas locītavas un rakstīšanā iesaistīto pirkstu treniņš, acs – rokas trenēšana, loģiskās domāšanas treniņš un matemātikas priekšstatu veidošanās (skaitīšana, daudzums, lielums, tilpums, reizināšana, dalīšana). Strādājot ar pupām, zirņiem, pogām, skrūvējot skrūves un daudz ko citu, tiek attīstīta sīkā pirkstu muskulatūra, bērns gūst dažādas praktiskas iemaņas un pieredzi, tiek veicināta valodas attīstība, patstāvība, pašcieņa, paškontrole.
  • sajūtu materiāls – palīdz bērnam koncentrēties uz lietu konkrētām īpašībām, sakārtot un strukturēt tās. Tādejādi apgūst dažādas faktūras, smaržas, krāsas, lielumus, formas, paplašina vārdu krājumu, tiek apgūtas valodas, matemātikas, dabas zinātņu prasmes. Jēdzienus, kas bērnam vēl ir abstrakti, atmiņā tiek saglabāti tikai tos iztaustot.
  • valodas materiāls;   
  • matemātiskais materiāls;
  • ģeogrāfijas, bioloģijas materiāls.

Mērķtiecīgi (metodiski) sagatavoti darba materiāli un individuāla pieeja bērnā attīsta patstāvību, atbildību, mērķtiecību, darba plānošanu.

Katru mēnesi caurvij kāda tēma, kas palīdz apgūt dažādas dzīves jomas, piemēram, Profesijas, Kontinenti, Putni, Ūdens, Ziedi, Koki. Tēmas saturs integrējas mūzikā, sabiedriskajā dzīvē, dabā, mākslā (rokdarbi, zīmēšana, veidošana), valodās un matemātikā (konstruēšana).

Eksperimenti.

Lai labāk iepazītu dažādus mehānismus un vielas, ikdienā veicam fizikas un ķīmijas eksperimentus, tādejādi rosinot bērnus jautāt, izzināt, būt aktīviem apkārtējās vides pētniekiem.

Orff mūzika.

Pastiprināta uzmanība mūzikas apmācībai, izmantojot Karla Orff mūzikas apmācības metodi, vispirms radot vēlmi bērnam muzikāli pašizteikties, klausīties citu radītās skaņās, mācīties spēlēt instrumentus (ksilafoni, bungas, zvaniņi, dabas un pašu gatavoti mūzikas instr.), darboties individuāli un orķestrī, radīt muzikālās pasakas, stāstus un daudz citu jauku iespēju.

Pirkstiņspēles.

Visam, ko bērns dara ar savām rokam, ir liela nozīme. Tādēļ šim procesam pievēršam īpašu uzmanību, ikdienā izmantojot pirkstiņspēles – dzejoļu un skaitāmpantu skaitīšana, izmantojot pirkstu kustības, kas attīsta valodu, vingrina atmiņu, domāšanu un iztēli, kā arī palīdzēs veidot glītu rokrakstu.

Dabas pētniecība.

Berģu skoliņas 300 kvadrātmetru teritorijā ar priežu mežu, savu sakņu un puķu dārzu, dzīviem trušiem, kaziņu un āzīti, poniju, ugunskura vietu, smilšu kasti, dažādiem kāpelējamiem no koka un striķiem.  Brīvdabas muzejs un Juglas ezers 5 min. attālumā, ejot ar kājām. Rīgas skoliņā tiek pabeigti darbi pie liela  bērnu āra laukuma, kur arī būs savs sakņu dārzs, sporta laukums, īpašs, no kārkliem veidots labirints, futbola laukums un dažādas idejas, kuras realizēsim pakāpeniski.

Papildus licencētās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, bērniem ir iespēja apmeklēt angļu un krievu valodu, baleta nodarbības, koriģējošās vingrošanas nodarbības, individuālas vijolspēles, klavierspēles (no 4 g. vec.) un logopēda nodarbības.

Mazā Mākslas Akadēmija – aicināti bērni, vecumā no 4 līdz 8 gadiem,  sestdienā uz 3 stundu  mākslas nodarbībām.

Avīzīte.

Katras nedēļas beigās  Knābja bērnu vecāki uz e -pastu saņem skoliņas avīzīti, kurā atspoguļoti nedēļas notikumi, piedzīvojumi, informācija par plānotajām mācību tēmām un pasākumiem.

Sazinieties ar mums

[contact-form-7 404 "Not Found"]