Izvēlne+

Āra nodarbības


Ārā no telpām, lai veldzētos Dieva radītajā bezgalīgajā skaistumā…

Dievs dabu ir radījis ārkārtīgi skaistu. Tā ir gan lielā, gan mazā cilvēka acīm redzamā līdzība, cik skaista var būt dzīve sadraudzībā ar Dievu.

Āra nodarbībās mēs iepazīsim un izzināsim dabu tās daudzveidībā, katras dabas sastāvdaļas lomu un skaistumu kopīgā dabas apritē. Mācamies būt  sadraudzībā un cieņpilnā attieksmē pret dabā sastopamo, kā arī vienam pret otru. Mācīsimies būt darbīgam, ieinteresētam. Mācīsimies priecāties un brīnīties. Veidosim prasmi būt aktīviem līdzdalībniekiem rūpēs par apkārtējo vidi. Daba ir avots skaistuma piedzīvojumiem un dāvā iedvesmu estētiskiem iespaidiem. Āra nodarbības sniegs iespēju bērniem iepazīties un iegūt izpratni par augiem un dzīvniekiem, ainavu, gadalaikiem un laikapstākļiem. Daba piedāvā telpu daudzveidīgiem piedzīvojumiem un aktivitātēm visos gadalaikos un jebkuros laikapstākļos.

Darbojoties dabā ir svarīgi dot pienesumu tā, lai bērni:

• piedzīvotu prieku, iegremdējoties dabā un iegūtu pamatieskatu par dabu, vides aizsardzību un sadarbību ar dabu;
• iegūtu pieredzi un zināšanas par dzīvniekiem un augiem, un to savstarpējo atkarību un nozīmi;
• iemācītos pamanīt, brīnīties, eksperimentēt, sistematizēt, aprakstīt un runāt par fenomeniem gan fiziskajā, gan garīgajā pasaulē.