Izvēlne+

Dienas gaita


DIENAS GAITA Berģu Knābītī un Rīgas Knābītī *:

  • Jaunākā, vidējā grupa- 2- 4.g. (Rīgā no 2 g. , Berģos no 3 g.) .

08:00 – 09:00 Tiekamies ar bērniem āra teritorijā (no septembra līdz martam pie ugunskura ).

08:30 8:50 Brokastojam ārā.  

09:00 – 09:15 Rīta aplis ar vienkāršu bērna sirds lūgšanu kopā ar skolotāju. 

09:15 – 10:15 Individuālais darbs ar Montesori materiāliem. Mācību programmā ir iekļautas: mūzika (pēc K. Orfa apmācību metodes), sports, māksla, kristīgā mācība. 

10:15 11:30 Laiks ārā- dabas pētniecība, pastaiga, rotaļas, individuālais darbs. 

12:00 12:30 Pusdienas. 

13:15 15:30 Diendusa. 

15:30 16:00 Launags. 

16:00 18:00 Pēcpusdienas nodarbība, individuālais darbs, interešu izglītība, pastaiga. Mācību programmā ir iekļautas: mūzika (pēc K. Orfa apmācību metodes), sports, māksla, kristīgā mācība. 

  • Vecākā, sagatavošanas grupa- 5-7.g.

08:00 – 09:00 Tiekamies ar bērniem āra teritorijā (no septembra līdz martam pie ugunskura ). 8:30 8:50 Brokastojam ārā. 

09:00 – 09:15 Rīta aplis ar vienkāršu bērna sirds lūgšanu (gan pateicība, gan lūgums) kopā ar skolotāju. 

09.15 – 11:15 Individuālais darbs ar Montesori materiāliem. Mācību programmā ir iekļautas: mūzika (pēc K. Orfa apmācību metodes), sports, māksla, kristīgā mācība. 

11.15 – 12.15 Laiks ārā- dabas pētniecība, pastaiga, rotaļas, individuālais darbs. 

12:40 13:15 Pusdienas, dežuranti ēdamtelpā ar uzkopšanu. 

13:45 15:30 Diendusa. 

15:30 16:00 Launags. 

16:00 18:00 Pēcpusdienas nodarbība, individuālais darbs, interešu izglītība, pastaiga. Mācību programmā ir iekļautas: mūzika (pēc K. Orfa apmācību metodes), sports, māksla, kristīgā mācība.

  • Interešu izglītība (pēc izvēles): angļu valoda, keramika.
  • Katru dienu vismaz 3 stundas pavadām ārā, īpaši sagatavotā vidē.

*Dienas gaitas laiks katrā no filiālēm nedaudz variē.