Izvēlne+

Kristīgā mācība


Godly Play – Dievs ienāk rotaļā

Mūsu skoliņā kristīgās mācības nodarbības notiek, izmantojot Godly Play pieeju ( no angļu val. “godly” – dievišķs, “play “– rotaļa; ko var tulkot kā “dievišķā rotaļa” vai “Dievs ienāk rotaļā”). Šo pieeju ir izveidojis teologs un bērnu garīguma pētnieks Džeroms Berimens (Jerome W. Berryman), meklējot vislabāko pieeju kā bērniem pasniegt Kristus vēsti, izmantojot Montesori pedagoģijas pamatprincipus.

Nodarbības notiek īpaši iekārtotā telpā, kur, bērniem ērti pieejamos plauktos, stāv Bībeles stāstu (Jaunās un Vecas Derības svētie stāsti, līdzības un liturģiskie stāsti) materiāli. Nodarbībās liels uzsvars tiek likts uz klusumu, mierpilnu un nesteidzīgu darbošanos. Šī pieeja izaicina skolotāju nesniegt  pareizās atbildes, neizskaidrot visu, bet palīdzēt bērniem pašiem nonākt pie atbildēm.

Pēc stāsta noklausīšanās notiek kopīgs “brīnīšanās laiks”, kad skolotājs nevis pārjauta dzirdētos faktus, bet kopā ar bērniem prāto par to, kas stāstā katram ir paticis vislabāk, domā par to, kas tajā ir bijis pats svarīgākais un aicina ieraudzīt, vai arī pats bērns ir šajā stāstā, vai kura stāsta daļa ir par bērnu? Skolotājs neuzrunā nevienu konkrētu bērnu. Tie, kuri vēlas, var izteikt savas domas, taču kāda bērna klusums nebūt nenozīmē, ka  viņa prātošana un brīnīšanās nenotiek klusībā.

Pēc kopīgas stāsta pārspriešanas, katrs bērns tiek aicināts izvēlēties veidu kā turpināt domāt par  stāstu. Bērns var darboties ar kādu no stāstiem. Ir iespēja izvēlēties lasīt bērnu Bībeles, citas saistītas grāmatas vai pētīt kartes. Bērniem mīļa nodarbe ir klusuma vingrinājumi. Visiecienītākais atsaukšanās veids stāstam ir darbošanās ar mākslas un dabas materiāliem, no kuriem bērni paši brīvi izvēlas, ko veidot par dzirdēto stāstu. Atsaukšanās laiks notiek klusumā, lai netraucētu tos, kuri sava sirdī pārdomā stāstu vai sarunājas ar Dievu.

Pēc atsaukšanās laika mēs atkal sanākam aplī, lai ne vien baudītu kādu mazu, veselīgu uzkodu, bet vēl svarīgāk – būtu savstarpējā sadraudzībā, pārrunājot to, kas katram no mums ir uz sirds.

Vairāk par Godly Play – https://www.godlyplayfoundation.org/

Dievs ienāk rotaļā kopiena Latvijā – http://bdl.lv/godly-play/