Izvēlne+

Par Knābi


Pirmsskolas izglītības iestāde „Knābis” savu darbību ir uzsākusi pirms 12 gadiem, piedāvājot bērniem, vecumā no 2 līdz 7 gadiem, apgūt licencētu pirmsskolas programmu.”Knābī” bērni iepazīst pasauli, to atklājot paši. Esam pārliecināti – ja vide skolā ir attīstoša, tad bērns tajā var izpausties radoši, pilnveidot savu pieredzi un aktīvi papildināt to ar jaunām idejām.

Esam ekumēniska skoliņa, kura meklē vienojošo, bet nerunā par atšķirīgo kristīgajās tradīcijās. Vienīgi Svētie Raksti, kas ir Vecā un Jaunā derība, ir patiess stāsts par glābšanu un jauno radīšanu Kristū Jēzū no Nācaretes. Vienīgi šajā stāstā mēs varam atrast savas dzīves stāsta patieso jēgu, mērķi un nozīmi. Tāpēc šajā skoliņā Dieva Vārds ir vienojošais pasaules kristīgajām tradīcijām.

Ikdienā mācāmies, kas ir mīlestība, miers, prieks, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Piedalāmies rīta lūgšanā par mammu, tēti, citiem ģimenē, par nedēļu skoliņā un visiem pasaulē. Lai Dieva radītajā pasaulē katrs cilvēks justos mīlēts, pieņemts, nozīmīgs. Savstarpējās attiecības balstās uz cieņu, atbalstu un ieinteresētību pret ikvienu bērnu. Profesionāli un mīļi pedagogi palīdzēs ikvienam justies labi, iedrošinot un palīdzot iepazīt pasauli sev apkārt.

Bērna individuālo spēju attīstība balstās uz itāļu ārstes un pedagoģes Marijas Montesori izstrādātajiem mācību didaktiskajiem materiāliem.

PRAKTISKĀS DZĪVES vingrinājumu zona bērnam nodrošina iespēju praktiski darboties ar ikdienas dzīvē izmantojamiem priekšmetiem un īpaši sagatavotiem materiāliem, kuru tiešais mērķis ir iemācīties patstāvīgi rūpēties par sevi, citiem un apkārtējo vidi. Darbības procesā tiek sasniegti arī netiešie mērķi, kas pozitīvi ietekmē bērna personības attīstību un skolotājam palīdz dziļāk iepazīt bērnu. Tie ir – uzmanības, gribas, koncentrēšanās un izturības attīstība, rokas locītavas un rakstīšanā iesaistīto pirkstu treniņš, acs – rokas trenēšana, loģiskās domāšanas treniņš un matemātikas priekšstatu veidošanās (skaitīšana, daudzums, lielums, tilpums, reizināšana, dalīšana). Strādājot ar pupām, zirņiem, pogām, skrūvējot skrūves un daudz ko citu, tiek attīstīta sīkā pirkstu muskulatūra, bērns gūst dažādas praktiskas iemaņas un pieredzi, tiek veicināta valodas attīstība, patstāvība, pašcieņa, paškontrole.

SAJŪTU MATERIĀLS  – palīdz bērnam koncentrēties uz lietu konkrētām īpašībām, sakārtot un strukturēt tās. Tādejādi apgūst dažādas faktūras, smaržas, krāsas, lielumus, formas, paplašina vārdu krājumu, tiek apgūtas valodas, matemātikas, dabas zinātņu prasmes. Jēdzienus, kas bērnam vēl ir abstrakti, atmiņā tiek saglabāti tikai tos iztaustot.

 

MATEMĀTISKAIS MATERIĀLS

 

 

 

 

 

 

 

VALODAS MATERIĀLS

 

 

 

 

 

 

 

KOSMISKĀS AUDZINĀŠANAS(ģeogrāfijas, bioloģijas, vēstures, kultūras) MATERIĀLS

Mērķtiecīgi un metodiski sagatavoti darba materiāli un individuāla pieeja bērnā attīsta patstāvību, atbildību, mērķtiecību, darba plānošanu. Mācību procesā tiek apskatītas dažādas tēmas, piemēram, Dieva radīšanas stāsts, profesijas, kontinenti, putni, ūdens, ziedi, koki, ģimene, utt. Tēmas saturs integrējas mūzikā, sabiedriskajā dzīvē, dabā, mākslā (rokdarbi, zīmēšana, veidošana), valodās, matemātikā un konstruēšanā.

PAPILDUS licencētās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, bērniem ir iespēja apmeklēt pulciņus (no 3 g. vec.) un logopēda nodarbības.